เครื่องล้างขวด

เครื่องล้างขวด สำหรับล้างขวด 350-1500cc
เครื่องล้างขวดหรือ เครื่องล้างขวดน้ำดื่มน้ำดื่ม 20ลิตร น้ำผลไม้ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานน้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หรือสถานที่ผลิตหรือบรรจุน้ำดื่ม นั้น เครื่องล้างขวดใช้สำหรับล้างขวดขวดน้ำดื่มหรือขวดน้ำผลไม้ หรือสามารถใช้เครื่องล้างขวด สำหรับล้างขวดผลได้ เครื่องล้างขวด เป็นการนำขวดใหม่ที่ส่งมาจากโรงงานพลาสติกหรือโรงผลิตขวด ก่อนที่จะนำไปบรรจุ เครื่องล้างขวด 20 หัวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำขวดมาล้างภายในขวด เพื่อทำความสะอาดขวดก่อน เนื่องจากอาจมีสิ่งปลอมปนหรือมีสิ่งปนเปื้อนติดมากับขวดเช่นฝุ่นล่ะออง เครื่องล้างขวด เหมาะสำหรับใช้ล้างขวด ขนาด 350 CC 500 CC 600CC website 1500 CC (บริการ รับสั่งทำตามขนาดขวด )ที่สำหรับใช้ขวดเป็นที่บรรจุน้ำดื่มหรือน้ำผลไม้


เครื่องล้างขวด
ประเภทของเครื่องล้างขวด
1.เครื่องล้างขวด 12 หัว สำหรับใช้ล้างขวดขนาด 1500 cc

2.เครื่องล้างขวด 20 หัว สำหรับใช้ล้างขวดขนาด 750-900 cc

3.เครื่องล้างขวด 24 หัว สำหรับใช้ล้างขวด 350-600 cc

เรายังมีสินค้าอีกมากเกี่ยวกับอุปกรณ์ในโรงงานน้ำดื่มหรือสถานที่ผลิตน้ำดื่ม สนใจเครื่องล้างขวดหรือต้องการสอบถามเติม 02-009-1978 มีหน้าร้าน สามารถมาดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “เครื่องล้างขวด”

Leave a Reply

Gravatar